Veřejné zakázky

 

      Veřejné zakázky

Veřejné zakázky - profil zadavatele

      Město Klobouky u Brna

      nám. Míru 169/1

      691 72 Klobouky u Brna

      Jihomoravský kraj


Adresa profilu:

https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=74

Na tomto místě jsou rovněž uveřejňovány výzvy k podání nabídek v rámci zjednodušených podlimitních řízení zahájených městem Klobouky u Brna  (IČ: 00283258) v souladu s ust. § 38 odst. (2) zákona 137/2006 Sb. o zadávání veřejných zajázek v platném znění.