Kontaktní informace

Adresa:
Město Klobouky u Brna
nám. Míru 169/1
691 72 Klobouky u Brna

E-mail: podatelna [at] kloboukyubrna [dot] cz

Fax: 519 361 592

ID datové schránky : 92bbdmw

Podatelna, pokladna - Klára Šedivá
podatelna [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 570
fax: 519 361 592
elektronická podatelna: e-podatelna [at] kloboukyubrna [dot] cz

Kancelář starosty - Ing. Zdeněk Lobpreis - starosta
starosta [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 571

Kancelář místostarosty - Mgr. Pavel Klement - místostarosta
mistostarosta [at] kloboukyubrna [dot] cz

Kancelář tajemnice - Milena Strouhalová
tajemnice [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 572

Kancelář sociálních věcí -  Jana Šabirová Dis, referent
Pečovatelská služba
Sociální pracovnice
socialni [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 581

Účtárna - Věra Osolsobě
ekonom [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 583

             - Eva Klementová
uctarna [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 584

Matrika, evidence obyvatel - Jarmila Kalusová, Monika Mikulicová
matrika [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 573

Evidence pozemků - Daniela Dzidová
pozemky [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 591

Stavební úřad - Yveta Jančová,
stavebni [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 578

                       - Ing.Jana Baturná,
staveb [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 588

Městská knihovna, - Jana Prčíková
knihovna [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 576

Muzeum - Jana Prčíková
knihovna [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 576

Kulturně informační centrum - Jana Prčíková
knihovna [at] kloboukyubrna [dot] cz
tel.: 519 361 576

 

Skládka komunálního odpadu Martinice
tel.: 519 419 626

Kontaktní místo úřadu práce - sociální dávky
tel.: 519 419 906

Televizní studio
tel.: 519 361 589

Dům s pečovatelskou službou
tel: 519 419 005