Třídění odpadu - sběrný dvůr

Datum vyvěšení: 
20.10.2015 - 31.12.2017

TŘÍDĚNÍ ODPADU

Město Klobouky u Brna v rámci provozování Odpadového systému města ve sdruženém plnění s firmou EKO-KOM, a.s., zajišťuje zpětný odběr odpadů za účelem jeho využití nebo odstranění. V rámci tohoto systému mohou občané odkládat odpady z obalů na těchto místech:

SBĚR PET LAHVÍ A TETRAPACK OBALŮ

Probíhá každou první středu v měsíci.

Stlačené prázdné obaly vložené do igelitových pytlů umístěte před váš dům. Prázdné pytle obdržíte na Městském úřadě.

KONTEJNERY NA SKLO

Jsou umístěny na náměstí na proti budovy Sboru dobrovolných hasičů, v ulici Dlouhá, na ulici Nádražní u prodejny COOP, za Městským úřadem a v městské části Bohumilice.

Kontejnery jsou plechové, šedé. Kontejnery na bílé sklo jsou opatřeny bílou nálepkou s označením SKLO BÍLÉ. Kontejnery na barevné sklo jsou opatřeny zelenou nálepkou s označením SKLO BAREVNÉ nebo zelené kontejnery s označením SKLO, do kterých je možné vhazovat jakékoliv sklo.

KONTEJNERY NA PLASTY

Jsou umístěny na náměsti naproti budovy Sboru dobrovolných hasičů v ulici Dlouhá, na ulici Nádražní u prodejny COOP, na sídlišti Císařova, u Základní školy vedle sídliště 17. dubna, v ulici Příční a v městské části Bohumilice.

Do kontejnerů je možné odkládat obaly, kelímky a krabičky od potravin, sáčky, fólie, obaly od tekutých pracích a mycích prostředků, polystyren, nefunkční výrobky a hračky z plastů apod.

Do kontejnerů označených oranžovou nálepkou je možné odkládat i nápojové kartony od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků. Před vhozením je potřeba řádně sešlápnout.

KONTEJNERY NA PAPÍR

Jsou umístěny na náměstí naproti budovy Sboru dobrovolných hasičů, v ulici Dlouhá, na ulici Nádražní u prodejny COOP, na sídlišti Císařova, u Základní školy vedle sídliště 17. dubna, v ulici Příční, za Městským úřadem a v městské části Bohumilice.

KONTEJNERY NA BIOLOGICKÝ ODPAD

Jsou umístěny na ulici Dlouhá, na ulici Nádražní u prodejny COOP, na ulici Plotní a u fotbalového hřiště.

KONTEJNER NA TEXTIL

Je umístěn za Městským úřadem. Je to oranžový kontejner oznečen AIDED Charita. Do kontejneru je možné odkládat použitý textil, přikrývky, ložní prádlo, ručníky, spárované boty a hračky z textilu.

SBĚR ŽELEZA A PAPÍRU

Probíha ve sběrně surovin p. Vlastimila Grabovského na ulici Zahradní 19A. Otevírací doba je vyvěšena na vstupu do sběrny.

 

SBĚRNÝ DVŮR -ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A ELEKTROODPADU

Ve spolupráci s firmami kolektivního systému zpětného odběru elektrozařízení Asekol, s.r.o., Elektrowin, a.s. a Ekoplamp, s.r.o., bylo zřízeno místo zpětného odběru – sběrný dvůr firmy AVE, a.s. na ulici Nádražní vstup vedle hlavní brány do areálu firmy NERIET s.r.o. Provozní doba je ve středu od 14:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Zde můžete odevzdat použité:

  • chladničky, mrazničky, pračky, myčky, mikrovlnné trouby, el. radiátory, ventilátory

  • vrtačky, pily, sekačky, šicí stroje, vysavače, žehličky, hodiny, váhy, radiobudíky

  • počítače, tiskárny, kopírky, notebooky, el.psací stroje, faxy, telefony

  • televizory, videa, kamery, hudební nástroje, vláčky, videohry, el.hračky

  • trubicové zářivky, kompaktní úsporné zářivky, výbojky apod.

Odevzávaná elektrozařízení musí být kompletní.